BEFRIAD ZON: Mänsklighet och ansvar i fokus

Ett tidens tecken är att det allt oftare lyfts fram kopplingar mellan nätet och en ökad mänsklighet i stort. Nu börjar allt falla på plats. Och det egna ansvaret är tydligt. Om vi menar att sociala medier handlar om maktförskjutningar så är konsekvensen av det det också delat ansvar. Delar man makt så delar man ansvar också.

På individnivå i våra privatliv har var och en säkert sin egen fantastiska berättelse om nätets kraft ifråga om värme, omsorg och förändringskraft. Nu börjar det dock mer och mer kopplas till ett större perspektiv, till samhällsutvecklingen i stort. Det vi ser är absolut konsekvensen av den ökade graden av nätanvändande, den mogenhet och utveckling som skett stegvis under de 15 år som gått sen webben kom. Vi kan inte agera på ett sätt på nätet och sedan inte leva upp till detta i alla andra sammanhang.

I efterdyningarna av Uppdrag Granskning har jag haft många tillfällen att i dialog med bl.a. rektorer, ledare och marknadsförare prata om det egna ansvaret och om vår egen roll i det som sker runt om oss. Att nätet inte är ett digitalt monster som fullständigt okontrollerbart slukar oss och får oss att göra saker vi inte vill.

I den kommande boken Politik 2.0 har jag i avsnittet om vad sociala medier egentligen är bland annat skrivit:

”Det finns en stark växelverkan mellan våra behov av att synas, göra avtryck, vara personliga och teknikens förmåga att synliggöra detta – till och med sprida det över hela världen. Nätet gör oss inte bara mer kunniga utan också mer mänskliga. Det är slut med de fasader vi byggt upp och ärvt efter industrialiseringen där människan blev mer robotar än människor och vi såg på samhället som en motor som rörde sig framåt med eller utan oss.”

I varje given situation just nu måste vi ta ett eget ansvar för att agera och diskutera förhållningssätt. Inget sker av sig självt. Vare sig det onda eller det goda. Det skapas av oss. Vi kan förändra det vi vill förändra. Och ’även våga lyfta blicken från enskilda negativa händelser och visa på vad som är möjligt i ett större perspektiv. Och vår egen roll i den utvecklingen. Som individ men också som företag eller organisation.

Föreläste på Marknadsföreningens dag i Göteborg nyligen och fick inledningsvis frågan om drivkrafter för mitt jobb.  Mitt svar är förstås storheten i just de ovan nämnda maktförskjutningarna. Hur detta med att var och en har en egen publiceringsplattform är en fråga om demokrati. Under föreläsningen sedan tog jag också upp att:

”vi alla här i detta rummet nog anser att vi i grunden är goda och vill gott – låt oss använda det som utgångspunkt”.

Att prata filosofiska frågor som människans godhet med ett gäng marknadsförare får nog verkligen vara en stark markör för vad som bubblar under ytan. Sociala medier som något mycket mer än till exempel Skittles sociala mediekampanj.

Fick ytterligare två tecken på att det här börjar synas mer och mer under gårdagens TedXBotkyrka där bland annat Martin Källström från Twingly medverkade. Tyvärr var ljudet dåligt i online-sändningen men hans avslutningsord berörde just detta om en ökad mänsklighet ett resonemang kopplat till ett av hans sista möten med sin pappa.

Jocke Jardenberg deltog också och avslutade sin presentation med fokus på det egna ansvaret.  Hur var och en av oss är en del av de lösningar på de problem som finns. Att vi kan åstadkomma förändring. Exakt så.

Det verkar som vi allt mer får kraft nog att ta spjärn mot de negativa aspekterna av nätet och skjuter ifrån – ett steg framåt istället för att fastna där. Alla kommer några steg vidare. I en större medvetenhet om att vi bestämmer själva vilken utveckling vi vill se.

/Brit Stakston

Till toppen