BEFRIAD ZON: 10 skäl att inte kommunicera via de sociala medierna

En söndagsbetraktelse i gränslandet mellan ironi och allvar.  

Det finns skäl att avstå de sociala medierna som professionell kommunikatör. Nedan följer 10 skäl till att avstå:

  1. Om du inte vill ha varumärkesambassadörer så kan du också strunta i de sociala medierna. Varför behöver ditt varumärke ambassadörer eller engagerade konsumenter? 
  2. Om du vill inte ha en dialog med dina konsumenter. Om du bara vill prata till dina konsumenter men inte lyssna så är de sociala medierna fel forum för dig. Konsumenterna i de sociala medierna förväntar sig att du lyssnar och tar intryck av diskussionen. (Varför ska vi lyssna? Jag tror att du också sluta bevaka bloggar.)
  3. Om du betraktar sociala medier som en kanal som vilken kanal som helst. Den sociala webben är inte en kanal att föra ut budskap – utan forum för att skapa engagemang och dialog.  
  4. Om du inte vill vara öppen och transparent. Om du inte vill berätta för konsumenterna när de frågar och vill ha svar så ska du undvika. Har du en hund begraven så är de sociala medierna inte det forum som lämpar sig bäst för din kommunikation.
  5. Om du vill ha fullständig kontroll över vad som kommuniceras kring ditt företag – är rådet enkelt: Välj bort de sociala medierna – strunta också i traditionell PR utan fokusera på köpt annonsering! Pratet kommer igång men du behöver inte bry dig om dialogen!
  6. Om du inte har tid. Sociala medier kräver tid – eftersom du förväntas lyssna så måste du avsätta tid. Har du inte den tiden så avstå!
  7. Om du inte vill ha konsumenternas input i produktutvecklingen utan tror att ni bäst själva hanterar produktutvecklingen bäst hoppa över de sociala medierna. (Varför ska konsumenten vara med och produktutveckla?)
  8. Om du inte vill lära känna dina konsumenter bättre så har ditt företag inte något behov.  Varför vill du ha tillgång till en gigantisk fokusgrupp?
  9. Om du inte vill att ditt företag ska vara personligt. Genom att aktivitera sig i de sociala medierna så blir företag och varumärken mer personliga. Om du vill undvika detta så strunta i bloggandet eller andra sociala medier initiativ. (Varför ska ett företag vara personligt?)
  10. Konsumenterna finns inte där. Det kan vara rätt men fortfarande växer antalet bloggar, fler registrerar sig på facebook etc, och de sociala medierna blir en allt större del av konsumenternas mediekonsumtion.

Många företag funderar över att ta steget ut i de sociala medierna. Redan där finns ett feltänk. Det flesta företag har redan idag en närvaro på de sociala medierna. Dock är de inte de själva som sätter bilden av sitt företag eller varumärke utan det är konsumentena som sätter den bilden. Genom att ge sig ut i diskussionen kan man återta kontrollen.

Björn Mellstrand

Till toppen