Barns och ungas mediekonsumtion

Medierådet har presenterat en ny rapport om barns och föräldrars syn på ungas mediekonsumtion. De har intervjuat 2 000 barn och unga och deras föräldrar om deras medievanor. Rapporten visar att unga använder Internet i allt större utsträckning. Antalet som inte använder Internet har minskat från 30 till 18 procent.

TV är fortfarande är det medium som unga konsumerar mest. Men andra platsen intas av Internet. Datorspel kommer på tredje plats. TV spel och video/DVD delar fjärde platsen.

Här hittar du mer information. Här kan du ladda ned rapporten.

BjM

Till toppen