Bank 2.0 – sociala medier en självklarhet

Rubriken i ovanstående artikel från gårdagens tryckta utgåva av DI är ett bra exempel på sociala mediers genomslag och att det inte längre är något val.

Bank- och finansvärlden är extremt konservativ och omgärdad av många regler och förordningar. Att då i en av landets ledande affärstidningar hitta en artikel om vikten av att banker ”måste agera på sociala nätforum som Facebook, Myspace och Twitter” är samtidsdokumentation av rang. Och i all sin enkelhet väldigt viktig.

Artikeln berör dessutom det sociala medier ytterst handlar om för de allra flesta företag och organisationer – ren och skär affärsutveckling.

Det finns flera exempel på tjänster där bankerna nu hotas. Till exempel när människor inom sociala nätverk på internet långar pengar av varandra, istället för att gå via banken.”

Här refereras det i artikeln till Paypal och Loanland.

Det är precis vad sociala medier handlar om. Affärskritiska möjligheter. Möjligheten att förstå sina målgrupper på djupet.  Vill man förbli framgångsrik måste man utveckla tjänster i takt med kundbehoven. Men också ligga i framkant och se hur den tekniska utveckling som skett för att stötta våra behov av sökande efter och delande av kunskap kan användas för utvecklandet av den egna affären:

Bankerna måste agera på nätet om de ska behålla kundernas förtroende. Världen ser helt annorlunda ut nu än för ett par år sedan. Tillgängligheten är viktig. Banken ska kunna nås överallt och när som helst

sagt av Cormac Petit, bankexpert på IBM i DI-artikeln skriven av Hans Bolander.

Eller så som han och hans kollega Wendy Feller uttrycker det i den rapport de skrivit för IBM:

Rebuilding trust requires listening to customers and complete transparency. In a time of global financial turmoil, banks intent upon reconnecting with an increasingly diverse, fragmented and suspicious customer base should ”bare all” and use the varied and powerful tools of Web 2.0 at their disposal.

Ur Undressing in public: Harnessing the power of Web 2.0 to rebuild trust in banking.

Själv har jag ju min personliga favorit i bankvärlden vad gäller sociala medier nämligen Wells Fargo. De har steg för steg provat sig fram och använt allt fler sociala medie-tjänster. Började 2006 med en första trevande blogg med en karaktär av storytelling till det som idag är tiotalet bloggar under fyra teman, ett stort antal olika sociala mediekampanjer samt nu användandet av bloggen som strategiskt kommunikationsverktyg i samgåendet med en annan bank. För en dryg månad sedan började de twittra och även det med en tydligt dialogiserande ton av ”vi provar oss fram för att se om det är en service ni uppskattar”.

En nischad community värd att nämna här är fantastiska Tip´d där du kan följa ett företags ”social tickers” som visar allt i från aktuell aktiekurs till senaste twittersnack, nyheter, analyser och annan närvaro bland sociala medietjänster, t.ex. bloggar och länkar sparade i Delicious. Så här ser bilden av Google ut just nu.

Hur ser det ut i Sverige då? Ja, några svenska banker har bloggat en längre tid och Swedbank har sin Ekonomikompassen där man frågar efter idéer till framtidens bank á la Dell och deras Ideastorm. Men frågan är om de idéer som kommer in här verkligen diskuteras på ledningsnivå varje vecka eller ens månadsvis.

Låt oss då ta ett kliv till. Ett ännu större perspektiv för finansmarknadens utveckling vid sidan av tjänsteutvecklingen ger Umair Haque med sin skiss på några av de utmaningar han summerar i  The Finance 2.0. Manifesto . Resonemang som tar sitt avstamp bland annat ur det grundförhållningssätt som råder idag rörande t.ex. transparens och teknikens hjälp för att t.ex. kunna genomföra mikrobetalningar.

Sociala medielogikens inverkan på individer och samhällsstrukturer och individer långt utanför det trivialiserande vi så ofta möter i beskrivningen av sociala medier. Vårt sätt att leva förändras, vårt sätt att bedriva affärer påverkas, vårt sätt att bedriva politik påverkas och sammantaget luckras helt enkelt en hel mängd fasta strukturer upp.

/Brit Stakston

Till toppen