Att utvärdera Polisen i sociala medier

Idag presenterade jag utvärderingen av Polisens sociala mediearbete, här kan du ladda ner utvärderingen. Kommer att berätta mer om arbetet med utvärderingen längre fram men lite kort om uppdraget och vilken metod som valdes så länge:

Uppdrag

  • Göra en analys av satsningen med utgångspunkt från det övergripande syftet med närvaron.
  • Ge en ögonblicksbild av Polisens närvaro i sociala medier.
  • Identifiera vilka effekter närvaron har fått för Polisen och hur det påverkar användandet och utformningen av övriga digitala kanaler.
  • Ta fram en handlingsplan för det kommande arbetet med sociala medier kopplat till det övergripande syftet och i relation till Polisens övriga digitala kanaler.

 Genomförande och metod

Utvärderingsarbetet påbörjades i november och har pågått fram till mitten av mars 2013. Metodologin består av:

  • Enkäter såväl interna inom Polisen som externa bland allmänheten via Facebook.
  • Djupintervjuer med 15 representanter från Polisen
  • Ögonblicksbild av innehåll i olika Facebook- och twitterkonton.

Brit Stakston

Det här är inlägg 91 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar. 

Till toppen