Att dela kunskap är smart

Sedan vi startade JMW och jag tog initiativ till att vår satsning på de sociala medierna haft en insikt om att vi bara har några få pusselbitar av förändringarna i medielandskapet. Vi, JMW, kommer bara att kunna iaktta en liten del av de stora förändringarna.  I det nya medielandskap vi lever i nu är kunskap färskvara. Förändringarna sker snabbt. Nya mönster uppstår. Nya beteenden. Nya trender. 

När vi startade JMWs blogg för knappt fem och ett halvt år sedan var dela kunskap en av de bärande tankarna. När vi gjorde en av de första opinionsundersökningarna om de sociala mediernas betydelse så bjöd vi in våra konkurrenter för att dela resultaten med. Ett rundabordssamtal med medverkande från flera PR-byråer. Våra frukostseminarium och JMW Talkshow bygger också grundläggande tanke.

Vi vet att för att vi ska få en större förståelse och kunna lägga fler bitar av det stora, ständigt föränderliga pusslet måste vi dela kunskap med andra. Genom att dela med oss av vår kunskap tror vi att vi får del av andras kunskap och andras pusselbitar. Allas totala kunskapsmassa växer. Det är in utbytet mellan människor som kunskapen tas till nya nivåer. Det är i nätverken som de olika erfarenheterna bidrar till nya insikter. Det är där pusslet läggs.

Kunskap är konsultföretagens viktigaste konkurrensmedel. Men bara för att man delar med sig av kunskap så försvinner inte kunskapen. Utan snarare blir den starkare och större. Det handlar också om att ha självförtroende och mod att dela med sig. 

Björn Mellstrand

Till toppen