Är KU-förhören en slutpunkt? För vem?

Det är nästan en symbolisk handling som pågått i riksdagens konstitutionsutskott de senaste dagarna. Förhören efter tsunamin har avlöpt. Sist ut var statsministern och utrikesministern. Inga överraskningar. Inga egentliga nyheter.

Frågan är vilken betydelse som KU-förhören har? Är det mer en symbolisk handling utan verklig betydelse? Positionerna i riksdagen är låsta. Hur troligt är det att statsministern skulle kritiseras av sina egna eller sina stödpartier? Syftar de bara till att sätta punkt. Så att man kan vända blad?

Har KU-förhören någon betydelse för opinionen i landet? Ja och nej. Ja, de lojala stärks i sin uppfattning. Oppositionen blir mer övertygad om att landet behöver en ny regering. Socialdemokraterna, miljöpartister och vänsterpartister styrks i sin uppfattning om att oppositionen bara vill åt regeringen och att de inte skyr några som helst medel för att svartmåla regeringen. Nej, folkets dom över regeringens hantering är redan utdömd. Regeringen gjorde fel men något kännbart straff har inte behövts.

En tanke kommer smygande. Finns det risk att KU-förhören förvandlar många människors personliga tragedier och katastrofer till ett politiskt intrigspel? Människors lidande blir ett politiskt rävspel. För förhören bort frågan från den politiska dagordningen? Sätter den slutliga punkten. Men för de berörda är frågan fortfarande aktuell. Ett KU-förhör sätter inte punkt. Det bara påminner om alla fel som begicks och som ingen tar ansvar för.

Andra bloggar om: , , ,

BjM

Till toppen