Apor är vi allihopa – eller?

Calle Schulman skriver debattartikeln ”I den här branschen är alla apor” Dagens Media idag. I artikeln ifrågasätter han vad han och stora delar av branschen egentligen gör för nytta.

Jag håller delvis med Calle, vi behöver absolut ifrågasätta vad vi gör för nytta och framförallt påminna oss om för vem vi gör jobbet – det rätta svaret är alltid kunden.  En film på youtube kanske inte är det rätta för alla kunder, inte heller en Facebookgrupp eller ens en Twitter. Men för många är det dock det. Inte minst artikeln i Dagens Media om företagens närvaro i de sociala medierna visar att alltfler företag inser vikten och betydelsen av att finnas nära kunden.  Artikeln baseras på en stor enkätundersökning där 13 företag berättar hur de hanterar kanaler som Facebook, Twitter och olika bloggar.

För mig är det ganska enkelt, det finns två personliga egenskaper som inger ett förtroende hos mig, dessa är intresse och ödmjukhet. Robban ”Social mediestrateg ” som Calle skriver om saknar förmodligen båda dessa egenskaper och kommer nog därför inte att bli framgångsrik långsiktigt i branschen. Oavsett om vi jobbar med kommunikation eller är tandläkare tror jag att det som skiljer en bra från en dålig är ett intresse och nyfikenhet för våra kunder men även en dos ödmjukhet, både inför våra kunder men även inför oss själva. 

Tove Widemar

Till toppen