Andra chansen: Twitter i kommunikationens tjänst

Frukostsseminariet den 8 oktober är mycket populärt och med över 50 anmälda är det fullsatt. För ge fler chansen att delta i seminariet så arrangerar vi en andra chans – den 15 oktober.

Seminariet handlar om hur man som företag eller organisation kan använda twitter och andra mikrobloggstjänster för att föra dialog med sina målgrupper och intressenter. Vad kan Twitter användas till och framför allt hur?

Datum: Torsdagen den 15 oktober.
Hålltider: Frukost serveras från 7.30 och seminariet startar kl 8.00 och pågår till kl 9.00.

Vid seminariet kommer företag som använder twitter för att föra dialog med sina kunder medverka. Vi ger också en grundlig genomgång av andra sätt att använda Twitter genom svenska och utländska exempel.

Anmälan görs till Ulrika Fagerlund, ulrika.fagerlund(a)jmw.se, snarast – dock senast 14 oktober. Antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller.

Att delta i frukosten är kostnadsfritt. Om du uteblir från frukostseminariet utan avanmälan förbehåller vi oss rätten att fakturera 250 kr. Avanmälan ska göras senast dagen innan.

Välkomna,

Björn Mellstrand

UPPDATERING 9 OKTOBER 2009

Tyvärr är seminariet den 15 oktober fullsatt. Men du är välkommen att skriva upp dig på väntelista. Eller anmäla ditt intresse för ytterligare en repris av denna frukost. Om intresset är tillräckligt stort så arrangerar vi en frukost till.

Till toppen