Almedalen del 3 – Brit/Bönder gladast av alla

I Almedalen var jag på ett seminarium som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, ordnade under rubriken ”Så tycker svensken om sitt jobb och arbetsplatsen”. Ett självklart val av seminarium när man som jag har ett antal employment branding uppdrag. SKI-medarbetare är en årlig undersökning om hur anställda upplever sin arbetssituation.

Några snabba huvudpunkter ur SKI-Medarbetare 2008:

  • Ungas syn på arbetet är förändrat. Lutherssyndromet är inte är lika starkt hos unga idag. Det finns också en lägre motivationsgrad bland unga. Ungas dåliga kondition berördes som en del i att motivationen sjunker, för mår man inte bra fysiskt trivs man säkert inte heller bra på arbetet.
  • Det är högre status att jobba i Stockholm men samtidigt är man inte så nöjd när man jobbar i Stockholm.
  • Ju äldre desto nöjdare. Detta är en utmaning för företag att göra även de yngre medarbetarna nöjda.
  • Medarbetarnöjdhet efter näringsgren är en intressant läsning. Jord- och skogsbruk samt mineralbrytning ligger högst i nöjdhet och längst ner på nöjdhetsskalan ligger verkstadsindustrin. Tittar man på sektorer så är ”annan sektor” såsom ideella organisationer och liknande högst i nöjdhet och att landstingssektorn gått upp ordentligt. Särskilt den statliga sektorna har drabbats av sänkt nöjdhet.
  • Vad driver då nöjdhet och image samt skapar attraktiva arbetsplatser?
    • Fem huvudkomponenter anges som drivande för; image, ledning, organisation, samarbete och arbetsförhållanden.
  • För att öka bli en attraktiv arbetsplats är förbättrad image mest effektivt ur ett medarbetarperspektiv
    • image handlar om att man vill berätta om att ”jag jobbar här och jag delar företagets visioner och värderingar samt tolkar dem så här…” det skapar stolthet över sin arbetplats.

Vad pratar i om i den sistnämnda punkten är vikten av ambassadörsskapet i ett företags externa kommunikation. Något som för HR-avdelningar i deras employment branding strategi är centralt men inte alltid lika självklart för övriga affärsområden. Kul läsning och visar på något som företag måste bli bättre på. Att se värdet i varje enskild medarbetares historia och deras tolkning av företagets visioner och värderingar. Bortom slätstrukna corporatefoldrar 🙂 det här handlar om att använda bärkraften i alla medarbetares kommunikativa förmåga och deras privata nätverkande. Är jag stolt över mitt arbete och får berätta om det kommer andra bli nyfikna på min arbetsgivare.

Mer om detta vid tillfälle, nu raskt vidare till nästa seminarium.

/Brit Stakston

Till toppen