Aktivister tar över

I förra veckan hade jag förmånen att lyssna till Sherry Holladay och Tim Coombs, från Eastern Illinois University (finns ett smakprov på deras senaste bok här)när de föreläste under Communicare. Deras föreläsning var den klart starkaste och rörde bland CSR, sociala medier och aktivister.

De pratade om hur aktivister klev på det digitala tåget medan företagen stod kvar på perrongen och väntade. Aktivister definierades som personer/grupper som engagerar sig och säger emot, de som går i bräschen för en fråga/händelse. Tidigare sågs aktivister som en stenkloss, som störde företagen i deras envägskommunikation. Internet öppnade upp en helt ny värld, och plötsligt blev det viktigt att lyssna.

Murder King och Motrin Moms var två exempel som Holladay och Coombs lyfte fram. Exempel där aktivister skakat om två stora företagsjättar genom att engagera via sociala medier. I det ena exemplet stod PETA bakom, i de andra engagerade sig enskilda individer som snabbt växte till en stor grupp. Både exemplen fick stor uppmärksamhet och Holladay och Coombs kopplade de till Chris Andersons ”The Long tail”. Idag måste företagen lyssna allt längre ut i svansen, och föra en dialog med det viktigaste ett företag har. Sina konsumenter.

Men räcker det med att lyssna? Tveksamt, men det är ett första steg. Som konsumenter kräver vi allt mer, och vi lyssnar till varandra. Genom sociala nätverk har vi kommit närmare och en dialog är aldrig långt borta. Ett citat som känns väldigt aktuellt idag är; ”det sägs att en fjärils vingslag kan orsaka en orkan på andra sidan jorden”. Sociala medier kan ses som det vingslaget. Vi kan alla förändra.

Holladay och Coombs knöt ihop säcken, att liksom många andra, påpeka att det är konsumenterna som äger varumärket. Företagen vårdar det, konsumenterna gör de till sitt eget. För att nå fram, och lyckas idag måste vi våga prata, lyssna och känna.

Sommaren står för dörren, våga släpp ifrån dig varumärket. Var ärlig mot dig själv, och de omkring dig. Vem vet, kanske kommer dina konsumenter älska dig för det.

 Thomas Hansen

Till toppen