3Gs genombrott är här

Det finns små, korta ögonblick som känns stora. Då man inser att någonting har hänt och världen har förändrats. Det kan vara dramatiska händelser som 11 september. Men det kan också vara alldagliga situationer där det traditionella mönstret bryts.

Idag upplevde jag ett sådant ögonblick. Något som var fantastiskt. För första gången insåg jag den enorma kraft som videosamtal erbjuder. En, troligen döv, kvinna satt på Waynes och förde ett videosamtal via sin mobiltelefon. Konversationen via teckenspråk var intensiv. Jag och min kollega, som borde ha varit koncentrerade på utvecklingssamtalet, kunde inte låt bli att titta.

Lyckan att kunna kommunicera med sin familj, vänner och bekanta när och hursomhelst måste vara stor. Jag har svårt att förstå vad det skulle innebära att inte kunna kommunicera med mina vänner och bekanta på avstånd utan att få prata med dem. Den är underligt att inte 3G-operatörerna utnyttjar denna potential – jag tror att det finns en stor möjlighet att de döva, i egenskap av early adopters, kommer att påverka oss hörande. De kommer att få oss att inse potentialen i 3G och videosamtal.

Åter till kontoret. Och där läser jag i dagens Resumé om att de döva är en stor målgrupp för 3G operatörerna. Så sant. Jag har sett det. Och insett att teknikens fördelar.

BjM

Till toppen