JMW Talkshow 5 – Employer Branding i fokus

Idag gästades JMW Talkshow av Niclas Strandh, aka deeped, en av Sveriges bloggpionjärer. Niclas är mannen bakom Researcher, DeepEdition och SameSameButDifferent. På dagarna finns han Heimer & Company där han arbetar som creative planner. Medverkade gjorde också JMWs sociala medieexpert Brit Stakston och undertecknad. Dagens samtal handlade om vilka utmaningar som de sociala medierna innebär för företagen ur ett Employer Branding perspektiv. Dessutom diskuterades JMWs och Heimer & Cos gemensamma projek E.ON Young Heroes. Några av de frågor som diskuterades var:

  • Hur kan man använda sig av sociala medier i företagens Employer Branding arbete?
  • Vilka utmaningar innebär de social medierna för företagen?
  • Hur påverkas ledarskapet?
  • Vill alla medarbetare vara ambassadörer för sitt jobb?
  • Vad händer när företagen inte tillhandahåller verktyg för utbyte av erfarenheter, kunskapsdelning, diskussion etc? Finns det en risk att det uppstår skugginfrastrukturer?
  • Hur får man med alla på tåget?

Björn Mellstrand

Till toppen